NABÍZÍME VÁM CELÉ PLOTOVÉ DÍLY I VYBRANÉ PRVKY VE 3 ZÁKLADNÍCH BARVÁCH

Cena u základních 3 barev je stejná, další barevné odstíny na základě dohody

RAL 6005

ANTRACIT

RAL 6009